ลงทะเบียนรับสิทธิ์ จำนวนจำกัด
อ.คฑา ชินบัญชร จำนวน 50 ท่าน และ แมน แมทจิเชียน จำนวน 50 ท่าน เท่านั้น
วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 17.30 น.
AIS DESIGN CENTRE (AIS D.C.) ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ชั้น 5 ห้อง Workshop

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ จำนวนจำกัด
อ.คฑา ชินบัญชร จำนวน 50 ท่าน และ
แมน แมทจิเชียน
จำนวน 50 ท่าน เท่านั้น
วันที่ 16 มิถุนายน 2561
เวลา 13.00 - 17.30 น.
AIS DESIGN CENTRE (AIS D.C.) ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ชั้น 5 ห้อง Workshop

รายละเอียดการลงทะเบียน

กรุณาเลือกผู้บรรยาย
รูปแบบเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
SEND
1. กิจกรรม “เปิดดวงรับทรัพย์ เปิดเคล็ดลับเลขเสริมชีวิต โดย อ.คฑา ชินบัญชร และแมน แมทจิเชียน” จัดขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไป
2. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง http://luckynumberworkshop.ais.co.th เท่านั้น
3. ระยะเวลาการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 พ.ค. 61 เวลา 11.00 น.
4. ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ Workshop นี้ ได้เพียง 1 สิทธิ์ โดยเลือกผู้บรรยายได้ 1 ท่านเท่านั้น (ผู้บรรยาย: อ. คฑา ชินบัญชร หรือคุณแมน การิน) โปรดกรอกชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง
5. การสำรองสิทธิ์จะให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนเข้ามาก่อน 50 ท่านแรก (First come First Serve) ของผู้บรรยายแต่ละท่าน กรณีมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวน 50 ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปิดระบบการลงทะเบียนทันที
6. โปรดกรอก ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน มิฉะนั้นอาจเสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
7. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับสิทธิ์ Workshop จะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนอีกครั้ง
8. ผู้ได้รับสิทธิ์ Workshop ต้องนำหมายเลขยืนยันการลงทะเบียนที่ได้รับทางอีเมล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อลงทะเบียนหน้างาน
9. กิจกรรม Workshop จัดขึ้นวันที่ 16 มิ.ย. 2561 สถานที่ AIS DESIGN CENTRE (AIS D.C.) ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ชั้น 5 ห้อง Workshop โทร 02-029-2299
10. พนักงาน AIS, AWN, บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
11. กิจกรรมนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ